<
 femina
 oferta dla pacjentów
 oferta dla placówek medycz.
 laboratorium
 poradnie specjalistyczne
 badania cytologiczne
 mammografia
 kolposkopia
 szkoła rodzenia
 kontakt
 
 Testy SARS-CoV-2
Informujemy, że Laboratorium Diagnostyczne Centrum Medycznego Femina w Katowicach należy do grupy akredytowanych przez Ministerstwo Zdrowia laboratoriów wykonujących testy genetyczne na obecność koronawirusa SARS-CoV-2.

Testy molekularne wykonywane w naszym laboratorium są zgodne z rekomendowaną przez Światową Organizację Zdrowia technologią real time PCR. Technika ta jest obecnie najbardziej zalecaną do wykrywania materiału genetycznego wirusów.

Badania w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 wykonywane są na materiale pobranym z gardła lub nosogardzieli pacjenta. Testowanie próbki polega na analizie obecności RNA wirusa SARS-CoV-2.

Zgodnie z umową podpisaną z NFZ wykonujemy badania na zlecenie szpitali, placówek medycznych i stacji sanitarno-epidemiologicznych

Ze względu na duże zapotrzebowanie na badania aktywnego zakażania koronawirusa SARS CoV-2 uruchomiliśmy badania komercyjne dla:

- pacjentów indywidualnych
- pracodawców
- oraz innych instytucji zainteresowanych badaniem

Badania można wykonać stacjonarnie w placówce (także typu DRIVE-THRU) pod adresem:
Katowice, ul.Kłodnicka 23.
Wykonujemy również badania przyjeżdżając pod ustalony wcześniej z Państwem adres mobilnym wymazobusem (zakłady pracy, instytucje, adres prywatny).

Koszt badania real time PCR SARS CoV-2 wynosi 350zł.

Dla większej grupy istnieje możliwość ustalenia indywidualnej ceny.

Wyniki realizujemy w ciągu 24 godzin.

Badanie komercyjne jest w pełni anonimowe, a wynik jest dostępny tylko
do wiadomości osoby zlecającej badanie.

Informujemy że Centrum Medyczne Femina uruchomiło punkt pobrań typu DRIVE-THRU
(pobranie wymazu bez wysiadania z samochodu).

Termin i miejsce badania prosimy ustalać przez rejestrację telefoniczną:

883 311 176 oraz 575 100 192


lub przez e-mail: covid@femina.katowice.pl

Punkt pobierania wymazów jest czynny we wszystkie dni tygodnia, od godziny 7.00 do 21.00.

Jeżeli posiadają Państwo skierowanie lub chcą skorzystać z testu prywatnie, można zgłosić się na pobranie wymazu bez wcześniejszej rejestracji, stawiając się w określnym powyżej terminie w naszym punkcie DRIVE-THRU.

Aby zamówić przyjazd wymazobusu prosimy o kontakt w celu ustalenia terminu i miejsca przyjazdu pod numerem tel. 575 100 194 lub e-mailem wymazobus@femina.katowice.pl


Zapraszamy

Pacjenci, którzy podczas pobierania wymazu otrzymali kod logowania mogą sprawdzić wyniki samodzielnie na stronie

wyniki.femina.katowice.pl

Wyniki są dostępne po 24h od dotarcia wymazu do laboratorium.

Informacja dla osób którym wyświetla się komunikat "Błędna nazwa użytkownika lub hasło"






 





Wykonanie: strona internetowa dla Ciebie   © 2013 - 2018 Centrum Medyczne FEMINA
Valid HTML 4.01!