Badania

  • Kolposkopia
  • USG
  • Mammografia
  • Biopsja cienkoigłowa
  • Biopsja gruboigłowa
  • Cytologia klasyczna
  • Cytologia płynna
  • DNA HPV
  • Histopatologia
  • Immunohistochemia