DLA PACJENTA

BADANIA
 • Kolposkopia
 • USG
 • Mammografia
 • Biopsja cienkoigłowa
 • Biopsja gruboigłowa
 • Cytologia klasyczna
 • Cytologia płynna
 • DNA HPV
 • Histopatologia
 • Immunohistochemia
PORADNIE
 • ginekologia-położnictwo
 • ginekologia dla dziewcząt
 • endokrynologia
 • onkologia
 • Zdrowie Psychiczne