Konkurs

KONKURS - Zakup mammografu cyfrowego

Zapraszamy do składania ofert w konkursie na:

Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy na lata 2021-2022.

Komplet dokumentów niezbędnych do wzięcia udziału w konkursie mogą Państwo pobrać pod adrese:

https://www.femina.katowice.pl/wp-content/uploads/2021/07/KONKURSZakupmammografucyfrowego.zip

Oferty prosimy przesyłać na adres e-mail konkurs@femina.katowice.pl

 

Wtorek, 6 lipca 2021 r. – odpowiedź na zapytanie w sprawie warunków zawartych w SWZ.

Poniżej publikujemy plik zawierający pytania, wyjaśnienia, modyfikacja SWZ:

https://www.femina.katowice.pl/wp-content/uploads/2021/07/PYTANIA-WYJASNIENIA-MODYFIKACJA-SWZ-cz.1-sig-1.pdf

 

 

Środa, 7 lipca 2021 r. – odpowiedź na zapytanie w sprawie warunków zawartych w SWZ - cześć druga

Poniżej publikujemy plik zawierający pytania, wyjaśnienia, modyfikacja SWZ – cześć druga:

https://www.femina.katowice.pl/wp-content/uploads/2021/07/swz2.zip

 

Czwartek, 9 lipca 2021 r. – odpowiedź na zapytanie w sprawie warunków zawartych w SWZ - cześć trzecia

Poniżej publikujemy plik zawierający pytania, wyjaśnienia, modyfikacja SWZ – cześć trzecia:

https://www.femina.katowice.pl/wp-content/uploads/2021/07/PYTANIA-WYJASNIENIA-MODYFIKACJA-SWZ-cz.3-sig.pdf

 

Czwartek, 9 lipca 2021 r. – odpowiedź na zapytanie w sprawie warunków zawartych w SWZ - cześć czwarta

Poniżej publikujemy plik zawierający pytania, wyjaśnienia, modyfikacja SWZ – cześć czwarta:

https://www.femina.katowice.pl/wp-content/uploads/2021/07/swz4.zip

Poniedziałek, 12 lipca 2021 r. – Informacja o otwarciu ofert w postępowaniu

Poniżej publikujemy plik zawierający informację o otwarciu ofert w postępowaniu

 

https://www.femina.katowice.pl/wp-content/uploads/2021/07/Informacja-o-zlozonych-ofertach-sig.pdf

Wtorek, 13 lipca 2021 r. – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Poniżej publikujemy plik zawierający informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

https://www.femina.katowice.pl/wp-content/uploads/2021/07/Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-sig.pdf