Polityka prywatności

Polityka prywatności i cookie

 

W Centrum Medycznym „FEMINA” przywiązujemy szczególną wagę do ochrony prywatności i poufności Państwa danych. Jest to dla nas niezwykle ważne i chcemy, aby każdy klient, kontrahent, użytkownik naszej strony wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dbamy, by przetwarzanie Państwa danych odbywało się zgodne z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej „RODO”.

 

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony www.femina.katowice.pl,
  jest Centrum Medyczne Femina Kapuśniak Waleczek Spółka Jawna z siedzibą w Katowicach
  (40-703 Katowice, ul. Kłodnicka 23) KRS: 0000756272, NIP: 6342411063, REGON: 277481772. Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: femina@femina.katowice.pl lub pod numerem
  telefonu 32 202 70 90.

 

 1. Dane osobowe są przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innymi aktualnie obowiązującymi (tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych) przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

 

 • Odwiedzając naszą stronę internetową, w sposób automatyczny zbierane są dane informatyczne dotyczące:
 • Adresu IP,
 • Rodzaju systemu operacyjnego,
 • Rodzaju/typu przeglądarki.

 

 1. Dane wskazane powyżej nie są kojarzone z konkretnymi osobami.

 

 1. Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora danych wynika z zawartej umowy, zgody użytkownika strony internetowej, akceptacji plików cookie lub przepisów prawa.

 

 1. W związku z prowadzoną przez nas działalnością przetwarzamy (lub możemy przetwarzać) dane osobowe takie jak:

 

Dane osobowe osób korzystających z formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie – dane te przetwarzany w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Przekazanie danych w ramach formularza kontaktowego jest dobrowolne ale niezbędne do skontaktowania się z użytkownikiem strony w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest brak możliwości kontaktu
z użytkownikiem. Dane przekazane w ramach formularza kontaktowego będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie po tym okresie przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń. Administrator danych może przekazać dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego osobom, które upoważnił do ich przetwarzania a także podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze.

 

Dane osobowe naszych klientów, jak również osoby wskazane do współpracy z klientami – dane te przetwarzany w celu świadczenia przez nas usług na podstawie i w zakresie zawartych umów
z naszymi klientami. Dane osobowe w postaci informacji dotyczących konkretnych osób lub klientów będziemy przetwarzali przez okres trwania umowy, następnie do roku po jej wygaśnięciu.

 

Dane dotyczące kontrahentów – dane te przetwarzamy w celu wywiązywania się z obowiązków prawnych, którym podlegamy takimi jak np. ustawy o rachunkowości, która stanowi podstawę prawną do przetwarzania przez nas danych przez okres pięciu pełnych lat.

 

Dane osób zainteresowanych współpracą z naszą Spółką – dane te przetwarzamy w celu nawiązania współpracy z nowymi klientami, w związku z zainteresowaniem naszą ofertą, przez okres trwania negocjacji i rozmów handlowych. Dane te posiadamy za Państwa zgodą oraz w podanym przez Państwa zakresie.

 

Dane naszych pracowników, kandydatów do pracy – dane te przetwarzamy w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, którym podlegamy m.in. ustawa kodeks pracy, gdzie przepisy prawa stanowią podstawę prawną uprawniającą nas do przetwarzania danych przez okres wymagany przepisami prawa.  Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzamy dzięki wyrażonej zgodzie przez kandydata w złożonych nam dokumentach aplikacyjnych. Przetwarzamy te dane przez czas prowadzenia rekrutacji lub gdy kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dokumenty aplikacyjne przetwarzamy przez okres jednego roku.

 

Monitoring wizyjny – dane te przetwarzamy opierając się na przesłance naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest ochrona osób i mienia na terenie naszej Spółki. Dane te są przechowywane przez okres jednego miesiąca, a nagranie nie są przekazywane żadnym innym odbiorcom oraz nie są dostępne dla pracowników.

 

 • Państwa dane przetwarzamy na podstawie Państwa dobrowolnie wyrażonej zgody rozumianej jako skierowanie zapytania, które może zostać wycofane w każdym momencie. Innym przypadkiem jest sytuacja, w której przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, jeszcze przed zawarciem umowy.

 

 • Przetwarzanie danych może być także niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, czego przykładem jest dochodzenie roszczeń z prowadzonej przez nas działalności gospodarczej lub działania marketingu bezpośredniego w stosunku do naszych Klientów, pod warunkiem, że nie zgłosili oni sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 

 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługuje Państwu:
 • prawo żądania dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), 
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), 
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO), 
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), 
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 21 RODO), 
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

W celu realizacji wskazanych powyżej praw należy skontaktować się z Administratorem
za pośrednictwem adresu e-mail: femiana@femina.katowice.pl

 1. Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 2. Państwa dane są przez nas zabezpieczane, poprzez stosowanie środków technicznych
  i organizacyjnych w celu zapobiegnięcia ryzyka naruszenia praw lub wolności.
 • Stosujemy protokół transmisji SSL dzięki czemu zapewnimy, iż przesył danych na naszej stronie jest bezpieczny. Protokół SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z Państwa przeglądarki i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer obsługujący Stronę Internetową.

 

 

Pliki cookie

 1. Pragniemy poinformować, iż zgodnie z art. 173-174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne strona internetowa www.femina.katowice.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookie to pliki wysyłane do Państwa komputera lub innego urządzenia, podczas przeglądania strony femina.katowice.pl
 • Mogą Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do danych zmieniając ustawienia cookies w swojej przeglądarce.
 1. Ciasteczka pozwalają na zapamiętanie i sprawdzanie preferencji użytkownika strony. Dzięki temu możemy m.in.: poprawiać wyniki wyszukiwania, dbać o trafność wyświetlanych przez Państwa informacji.
 2. Pliki cookie nie dokonują żadnych zmian czy modyfikacji ustawień w urządzeniu lub oprogramowaniu, na którym zostały zainstalowane.
 3. Mają Państwo prawo nie wyrazić zgody na wykorzystywanie Ciasteczek (można je blokować).
 1. Zablokowanie Ciasteczek lub ich usunięcie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony Internetowej, a niektóre jego opcje mogą okazać się niedostępne.
 2. Pliki cookie można podzielić w następujący sposób:
 • „niezbędne” – czyli umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. podtrzymujące sesję po zalogowaniu użytkownika,
 • „funkcjonalne” – pliki umożliwiające „zapamiętanie” wybranych ustawień i wpływające na personalizację interfejsu,
 • „zabezpieczające” – wspomagające zapewnienie bezpieczeństwa,
 • „wydajnościowe” – pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej,
 • sesyjne (session cookies) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
 • stałe (persistent cookies) – są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika strony.
 1. Pliki cookies zamieszczone na stronie internetowej www.femina.katowice.pl służą wyłącznie utrzymaniu sesji użytkownika w serwisie WWW, oraz sprawdzeniu czy użytkownik zaakceptował wcześniej używanie plików cookies na witrynie.

 

Postanowienia końcowe

 1. Zasady określone w Polityce Prywatności i plików cookie podlegają prawu polskiemu.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności i plików cookie wchodzi w życie z dniem …………………..

 

 

Obowiązek informacyjny FEMINA Katowice